Sprężarkownia – zasady projektowania

Stocznie, branża spożywcza, hutnictwo – we wszystkich wymienionych gałęziach przemysłu wykorzystuje się sprężone powietrze. Aby praca z jego wykorzystaniem była w pełni wydajna, musi być ono czyste, a cały system wydajny. Kluczem do sukcesu w tym względzie jest odpowiednio zaprojektowana i wykonana sprężarkowa. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Sprężarkownia – czy jest potrzebna?

Choć często spotykanym zjawiskiem jest brak specjalnie przeznaczonego miejsca przechowywania kompresora, to jest ono niezbędne do poprawnego działania całego systemu. Wydzielona, a następnie odpowiednio przygotowana przestrzeń zapewni wysoką wydajność pracy i znacząco zmniejszy ilość usterek i przestojów, pozytywnie wpływając na finanse całej firmy.

Rozmiar ma znaczenie

Sprężarkownia powinna być w budynku łatwo dostępna i na tyle duża, aby w łatwy sposób umożliwić serwisowanie. Zaleca się, aby odstępy sprężarki od ścian pomieszczenia wynosiły co najmniej 1 m. Należy również zatroszczyć się o czystość powietrza w pomieszczeniu i nie traktować go jako schowka. Zbyt duża ilość przedmiotów nie tylko utrudnia dostęp do poszczególnych elementów systemu, ale także wpływa na ilość kurzu oraz zanieczyszczeń, które mogą dostać się kompresora i do sprężonego powietrza.

Wentylacja

Poza odpowiednią ilością miejsca, kluczowa dla wydajnej pracy kompresora będzie wentylacja. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie prostego kanału, za pomocą którego doprowadzimy powietrze do urządzenia. Warto rozważyć montaż specjalnej siatki wyłapującej zanieczyszczenia, śnieg i deszcz. Pozwoli to znacznie zmniejszyć ilość szkodliwych cząsteczek, które są potencjalnym zagrożeniem dla naszego urządzenia. Należy pamiętać także o odpowiednim przekroju kanału. Jego rozmiar powinien odpowiadać wlotowi sprężarki, tylko wtedy będziemy mieć pewność, że całość układu pracuje z maksymalną wydajnością.

Gdy kanał doprowadzający powietrze jest już gotowy, pora na kolejny krok. Sprężarka wytwarza dużą ilość ciepła, które należy odprowadzić. Brak odpowiedniej wentylacji może spowodować przegrzanie urządzenia i jego uszkodzenie. Należy  przestrzegać zasady, że różnica temperatur pomiędzy sprężarkownią a przestrzenią zewnętrzną nie powinna wynosić więcej niż 7 stopni Celsjusza. Brak respektowania tego prostego warunku naraża firmę na straty wywołane przestojami lub nieefektywnym działaniem sprężarki. Ciepło możemy odprowadzić  do innych pomieszczeń (co zapewni dodatkowe ogrzewanie), lub na zewnątrz budynku.

Problematyczny kondensat

Kondensat to ciecz będąca mieszaniną wody i olejów, powstała w wyniku pracy sprężarki. Po schłodzeniu w komorze końcowej musi zostać usunięta. Służą do tego specjalne zawory, które pozwalają na opróżnienie kompresora bez strat ciśnienia.

Należy jednak pamiętać, że zabronione jest wyrzucanie kondensatu bez uprzedniego oczyszczenia. Zgodnie z polskim prawem substancja nie powinna zawierać więcej niż 15 mg węglowodorów ropopochodnych na litr wody. Filtrację umożliwiają specjalne separatory, które wyłapują szkodliwe dla środowiska cząsteczki.

Konieczność bieżącego usuwania kondensatu sprawia, że każda sprężarkownia powinna być wyposażona w kratkę kanalizacyjną.

Zbyt niska temperatura

Niskie, zimowe temperatury to problem szczególnie w dużych fabrykach, gdzie utrzymanie jej na odpowiednim poziomie może stanowić nie lada wyzwanie. Niska temperatura w pomieszczeniu może zniszczyć urządzenie i spowodować olbrzymie straty, włącznie z zatrzymaniem całego ruchu fabryki. Jak to możliwe? Para wodna obecna w zasysanym powietrzu zaczyna kondensować i wraz z olejem dostawać się do sprężarki. Jej obecność grozi przedwczesnym zużyciem łożysk i ich gniazd. Aby przeciwdziałać podobnym sytuacjom, dobrym rozwiązaniem będzie zamontowanie dodatkowych źródeł ciepła, które podczas wysokich mrozów zapobiegną uszkodzeniu cennego sprzętu.

Sprężarkownia – przykładowa realizacja na etapie wdrażania

 

POST REPLY