Kompresory tłokowe bezolejoweSprężarki tłokowe to urządzenia, których zadaniem jest wytwarzanie sprężonego powietrza, stosowanego w różnych gałęziach przemysłu. Sprężone powietrze zasila instalacje pneumatyczne – warsztatowe oraz przemysłowe. Kompresory tłokowe są sprężarkami z grupy wyporowych. Posiadają stałą wydajność. Poruszający się tłok, umieszczony w tulei cylindrowej, spręża powietrze, zmniejszając jego objętość i zwiększając ciśnienie. Ze względu na zasadę działania sprężarek tłokowych, w zasilanych przez nie instalacjach pneumatycznych występuje pulsacja ciśnienia i natężenia przepływu. Napędem używanym w sprężarkach tłokowych jest silnik elektryczny, poprzez przekładnię pasową napędzający stopień sprężający. Zespół napędowy i stopień sprężający sprężarki tłokowej, wraz z elementami sterowania (włączniki elektryczne, presostaty i elementy dodatkowe), zabudowany jest na zbiorniku, którego zadaniem jest gromadzenie sprężonego powietrza, a także stabilizacja ciśnienia i natężenia przepływu oraz zapobieganie ciągłej pracy sprężarki.

Wyróżniamy dwa rodzaje kompresorów tłokowych – olejowe i bezolejowe.

Kompresory tłokowe bezolejowe

Kompresory tłokowe bezolejowe posiadają pierścienie uszczelniające tłok wykonane z teflonu (PTFE) lub tworzywa z dodatkiem węgla. Dzięki użyciu tych materiałów pierścienie tłoka nie wymagają smarowania olejem. Pozwala to na zastosowanie sprężarek tłokowych w tych gałęziach przemysłu, gdzie wymaga się wysokiej czystości powietrza (np. w medycynie i lecznictwie).

Kompresory tłokowe olejowe

Sprężarki tłokowe olejowe funkcjonują identycznie jak kompresory bezolejowe. Napęd elektryczny, poprzez przekładnię pasową, napędza stopień sprężający. Tłok poruszający się w tulei cylindrowej, zmniejszając objętość powietrza, zwiększa tym samym jego ciśnienie. Podstawową różnicą, w odniesieniu do sprężarek bezolejowych, jest konieczność smarowania olejem powierzchni ciernych. Wskutek zastosowania oleju w procesie kompresji gazów, jego cząsteczki mogą dostawać się do sprężonego powietrza, które nie będzie całkowicie czyste. W układach pneumatycznych, gdzie wymaga się wysokiej czystości powietrza, konieczne jest zatem użycie dodatkowej filtracji usuwającej pozostałości oleju.